History

….Follows in Swedish………..

The platform ATMP Sweden was first established in 2018 and since then has grown to provide a National support system for ATMP communications and coordination in Sweden as well as Sweden’s internationally recognised ATMP brand. With over 4.5K followers on LinkedIn, over 500 registrants to our annual ATMP conference, over 2000 subscribers to our quarterly newsletter and over 4000 views of our ATMP world tour, the ATMP Sweden platform is a valued resource for information, networking and catalysis of interactions to drive ATMP innovation and access.  

The original idea for ATMP Sweden came from the Swelife-ATMP communication workpackage. The concept was that the platform should not just communicate and support a single National project but should be built to support all Swedish ATMP. Through this there would be better maintenance of information and resources developed and ATMP Sweden could become a centralised coordinating platform to support and lift all of Swedish ATMP. The Annual Conference also arose from a work package of Swelife-ATMP.

In 2023 ATMP Sweden registered as a non-profit legal entity under the name ‘Föreningen ATMP Sweden’. This was the result of a study on the best way to ensure the sustainability of this internationally recognised platform, which was established and maintained thus far through the support of nationally funded ATMP projects, including Swelife-ATMP and ATMP2030. Under this new banner and format, ATMP Sweden will continue it’s important functions in national communications, stakeholder engagement, information transfer and education. 

We welcome you to join this journey with us and thank you for supporting the sustainability of our valuable ATMP Sweden platform. The quality of the network has always been the most important asset of ATMP Sweden and we look forward to sharing and developing this network with you.  

…………………………………………

Plattformen ATMP Sweden etablerades 2018 och har sedan dess vuxit till att erbjuda ett nationellt stödsystem för kommunikation och kunskapsutbyte kring ATMP-verksamhet i Sverige och har sedan dess blivit Sveriges internationellt erkända ATMP-varumärke. Med över 4 500 följare på LinkedIn, över 500 registrerade deltagare på vår årliga ATMP-konferens, över 2 000 prenumeranter på vårt kvartalsvisa nyhetsbrev och över 4 000 visningar av on-line eventet ATMP World Tour, är plattformen ATMP Sweden en uppskattad resurs för information, nätverkande och katalyserande av interaktioner för att driva utvecklingen av ATMP. 

2023 registrerades ATMP Sweden som en juridisk person i form av en allmännyttig ideell förening med namnet ’Föreningen ATMP Sweden’. Syftet med att på detta sätt formalisera ATMP Sweden är att vidareutveckla och säkerställa den långsiktiga hållbarheten för denna internationellt erkända plattform, som hittills drivits genom stöd av nationellt finansierade ATMP-projekt, inklusive Swelife-ATMP, ATMP2030 och CAMP. I sitt nya formatet kommer ATMP Sweden att fortsätta driva sina viktiga funktioner inom nationell kommunikation, intressentengagemang, informationsöverföring och utbildning. 

Vi välkomnar dig nu att följa med på denna resa med oss och hoppas på ditt fortsatta stöd för att säkerställa ATMP Swedens långsiktiga hållbarhet. Kvaliteten på nätverket har alltid varit ATMP Swedens viktigaste tillgång och vi ser fram emot att dela och utveckla detta nätverk med dig.