Medlemspaket

Välkommen att bli medlem i Föreningen ATMP Sweden! 

Vi är mycket glada att välkomna dig att gå med som medlem i det svenska nätverket för avancerad terapi, ATMP Sweden.

Individuellt eller organisatoriskt medlemskap: årsavgiften avser kalenderår och avgiften för 2023 inkluderar även medlemskap under 2024.

ATMP Sweden erbjuder två typer av årligt medlemskap, med följande förmåner; 

Individuellt medlemskap (500 SEK) 

 • Rabatterad registrering till våra ATMP Sweden årliga konferenser (gratis 2024) 
 • Tillgång att delta i ATMP Swedens arbetsgrupper 
 • Inloggning till medlemsområdet på ATMP Swedens hemsida – det kommer att innehålla föreningsdokument, mötesprotokoll, data och material från arbetsgrupper, betaversioner av utvecklingsresurser, medlemsorganisationers kontaktuppgifter, samt annat innehåll endast tillgängligt för medlemmar. 
 • Månatligt nyhetsbrev med medlemsinnehåll och erbjudanden 
 • En röst på föreningens årsmöte 

Organisatoriskt medlemskap (se olika kategorier nedan) 

 • Medlem-till-medlemsrabatter på produkter och tjänster 
 • Rabatterad individuell medlemsavgift för anställda (300 SEK) 
 • Tillåtelse att visa ATMP Sweden-logotypen på sin sida och länka till atmpsweden.se 
 • Kort ”blurb” (max 60 tecken), logotyp, samt URL på den publika medlemssidan på atmpsweden.se, i en ordning beroende på organisationsstorlek 
 • Organisationens kontakt listad i medlemsområdet på atmpsweden.se  
 • Ett årligt inlägg på LinkedIn och i vårt kvartalsvisa nyhetsbrev (max 1000 tecken), i ordning beroende på organisationens storlek 
 • Platsannonser på atmpsweden.se 
 • En röst på årsmöte 

OBS: organisationsrepresentanter i årsstämma och arbetsgrupper måste också vara enskild medlem i ATMP Sverige 

Medlemsavgifter för olika organisationer 

Årsavgiften för organisatoriskt medlemskap beror på typ av organisation enligt nedanstående tabell. Icke vinstdrivande organisationer kan vara t.ex. ideella föreningar eller offentliga organisationer (eller avgränsade enheter i sådana som t.ex. centrumbildningar, forskargrupper, …).  

För företag och andra vinstdrivande organisationer beror medlemsavgiften på organisationens storlek. Företag som överskrider endera av de nedan angivna gränserna för antal anställda, årsomsättning eller balansomslutning, hamnar ovanliggande nivå.   

Årsavgiften avser kalenderår och avgiften gäller för medlemskap under 2024.

  Årsavgift
(SEK) 
Antal anställda  Årsomsättning  Balansomslutning 
Patient- eller anhörigorganisation  0  NA  NA  NA 
Annan icke vinstdrivande organization  2 000  NA  NA  NA 
Mikroföretag  2 000  < 10  ≤ € 2 m  ≤ € 2 m 
Litet företag  5 000  < 50  ≤ € 10 m  ≤ € 10 m 
Medelstort eller stort företag  10 000  < 250  ≤ € 50 m  ≤ € 43 m 

Hur du blir medlem?

Du eller din organisation blir registrerad medlem i Föreningen ATMP Sweden genom att betala in den aktuella medlemsavgiften till; 

PlusGiro:  2 12 69 75-8  (OBS!  ange din mailadress i meddelandefältet) 

eller 

Swish:  1230571794  (OBS!  ange din mailadress i meddelandefältet) 

För ytterligare information, eller om din organisation behöver skicka en beställningsbekräftelse, vänligen kontakta oss!