National Coordination

Delmål 1: National coordination and strengthening of the network, as well as increased international contacts and collaborations

Delmål 1: Nationell samordning och kraftsamling, samt ökade internationella kontakter och samarbeten

Delmålet syftar mot en nationell kraftsamling kring visionen att Sverige skall vara ledande inom avancerade terapier 2030. ATMP2030 verkar för en ökad nationell dialog och samverkan mellan relevanta aktörer och initiativ inom ATMP området. Internationella kontakter och samarbeten skall också öka och Sveriges internationella position inom området skall stärkas. Ambitionen är att ATMP2030 skall vara det nationella nav som samlar aktörer, faciliterar utveckling inom området och driver en systeminnovation.

Aktiviteterna involverar ett brett spektrum av aktörer och inkluderar omvärldsbevakning, kartläggningar samt kommunikationsaktiviteter, exempelvis den årliga konferensen ATMP Sweden.

1-1. Kommunikationsplattform

1-2. Omvärldsanalys och kartläggning av det svenska ATMP-landskapet

Deliverables: Gender aspects in ATMP Final

1-3. ATMP world tour

Kontaktpersoner: