Hospital ATMP centers

The ATMP centers are found at several of Sweden’s University Hospitals and function as regional knowledge centers and contact points for the development and implementation of ATMPs within Swedish healthcare. The ATMP centers collaborate with each other as a national network of university hospital facilities to ensure the sharing of knowledge and experience to deliver ATMPs in a timely fashion to patients in need.

Current ATMP centers include;

For more information about the national network of university hospital facilities please contact Kristina Levan

Deliverables

SWEDISH ATMP CLINICAL TRIALS LIST: To provide more insight into the activity at the different university hospitals we have, in the national network for ATMP centra, decided to put together a list of the clinical ATMP trials at the different university hospitals to provide information for interested parties.

Clinical Trials ATMP in Sweden 10 juni

Keep in mind that only trials with a CTIS (or EudraCT) number have applied for approval from the Swedish Medical Products Agency.

ATMP centra

ATMP centra finns vid flera universitetssjukhus och fungerar som regionala kunskapscentra och kontaktpunkt för implementering och utveckling av läkemedel för avancerad terapi (ATMP).  (Advanced Therapy Medicinal Products) är biologiska läkemedel som baseras på celler, gener eller vävnader och delas in i cell respektive genterapier samt i behandlingar med vävnadsteknisk produkt eller med ett ATMP kombinationsläkemedel. Dessa nya läkemedel ökar i antal och behandling med både godkända ATMP och behandling inom kliniska läkemedelsprövningar sker vid Sveriges universitetssjukhus.

Nationellt nätverk

Nätverkets första möte var i november 2021 och sedan dess ses gruppen en gång i månaden. En av uppgifterna man arbetar med är att tydliggöra vilka resurser och vilken kompetens som finns tillgängligt vid universitetssjukhusen, för hälso- och sjukvården och för dem som vill utveckla eller implementera ATMP.

För att nå framgångsrik utveckling inom området krävs en gemensam målbild och koordinerad, organiserad verksamhet i hälso- och sjukvården. Genom samverkan kommer nätverket fungera som ett samlande forum där behov och frågeställningar hanteras.

Nätverket av ATMP-centra kommer att bidra till att utveckla egen och andras kompetens och lärande genom att utreda och delta i framtida utbildningsinsatser. Utveckling av kurser och annat utbildningsmaterial med olika målgrupper blir en viktig del av centrens arbete.

Kontaktperson: Kristina Levan