Vad är ATMPs?

ATMP kommer från engelskans Advanced Therapy Medicinal Products, på svenska läkemedel för avancerad terapi. Läkemedel för avancerad terapi är biologiska läkemedel som baseras på celler, vävnader och gener. Med ATMP, eller avancerade terapier som de ofta kallas i dagligt tal, kan sjukdomar behandlas på helt nya sätt.

Behandling med ATMP kan innebära en engångsbehandling med förväntan på en bestående effekt, en slags reparation. De kan i andra fall skapa uttalade möjligheter till långtidsöverlevnad för vissa cancerpatienter där alla andra behandlingsmöjligheter är uttömda. Det kan också handla om behandlingsmöjligheter för patienter med ärftliga sjukdomar där det i dag saknas effektiva behandlingsalternativ.

Introduktion kurs till avancerade terapier/ATMP

Vad kan du om ATMP? Rusta dig själv för framtiden – lär dig grunderna om läkemedel för avancerade terapier (ATMP). Häng med och ta svensk hälso- och sjukvård in i framtiden!

länken till kursens webbsida

Olika typer av ATMPs

Läkemedel för somatisk cellterapi

Läkemedel för somatisk cellterapi innehåller celler som ”bearbetats väsentligt” så att deras biologiska egenskaper, fysiologiska funktioner eller strukturegenskaper har ändrats och ges till patienter för att behandla, förebygga eller diagnosticera en sjukdom.

Celler och vävnader som inte klassificeras som läkemedel regleras av Socialstyrelsens författningar.

Läkemedel för genterapi

Läkemedel för genterapi baseras på gener (DNA, RNA eller annan nukleinsyrasekvens) och ges till patienter i syfte att reglera, återställa, ersätta, lägga till eller avlägsna en gensekvens för att behandla, förebygga eller diagnosticera en sjukdom. Läkemedel för genterapi kan också utgöras av genetiskt förändrade celler, mikroorganismer eller virus.

Biologiska läkemedel som tillverkas med samma eller liknande genteknologiska metoder men som används som profylax mot infektionssjukdomar, utgör inte läkemedel för genterapi utan klassificeras som vacciner.

Vävnadsteknisk produkt

Vävnadstekniska produkter innehåller bearbetade celler eller vävnader och ges i syfte att nybilda, reparera eller ersätta human vävnad.

De som utvecklar vävnadstekniska produkter bör utöver vävnadsspecifika egenskaper även fästa uppmärksamhet vid icke-produktrelaterade faktorer, t ex behov av kirurgisk åtgärd vid implantation av produkt och kompatibilitet av biomaterial med human vävnad på platsen för implantationen.

Kombinationsläkemedel för avancerad terapi

Kombinationsläkemedel för avancerad terapi innebär att läkemedlet består dels av en cell- eller vävnadsdel samt en eller flera medicintekniska produkter, till exempel matris eller stödkonstruktioner, som en integrerad del av läkemedlet.

ATMP förutsätter effektiva lösningar

ATMP innebär fantastiska möjligheter att göra just det som vården syftar till, nämligen att behandla, lindra och om möjligt bota sjukdom. ATMP förutsätter dock effektiva lösningar för den praktiska hanteringen, tillgång till multidisciplinär kompetens och en klok hantering av ekonomisk osäkerhet och budgetmässiga aspekter.

Vill du veta mer?

Kontakta oss på ATMP Sweden. ATMP Sweden är ett nationellt nätverk för aktiviteter inom läkemedel för avancerad terapi. Vi tillhandahåller centraliserings-, koordinerings- och kommunikationsfunktioner till svenska ATMP-intressenter.

Se Läkemedelsverket’s sida för mer information om Avancerade Terapi klassificering, regelverk, kvalitet och tillverkning, prekliniska studier, certifiering och användning.