Innovation Milleu Partners

List of our Vision Driven Health Partners

1. Astra Zeneca AB – R&D Mölndal
2. Cell Protect Nordic Pharmaceuticals AB
3. CombiGene AB
4. Immunicum AB
5. Karolinska Universitetssjukhuset – Karolinska Center för Cellterapi
6. Läkemedelsindustriföreningens Service Aktiebolag
7. Läkemedelsverket
8. Next Cell Pharma AB – Cellaviva AB
9. Region Skåne – Enheten för Forskning och utveckling
10. Region Västerbotten – FoU Staben
11. Region Örebro Län – Forskning och utbildningsstaben
12. RISE Research Institutes of Sweden AB – RISE Bioscience and Materials – Coordinator
13. Region Östergötland – Ledningsstaben
14. Sveriges Kommuner och Landsting – Avdelningen för Vård och Omsorg
15. Umeå universitet – Institutionen för integrativ medicinsk biologi
16. UPPSALA LÄNS LANDSTING – Enheten för forskning, innovation och näringsliv
17. VERIGRAFT AB
18. VÄSTRA GÖTALANDS LÄNS LANDSTING – Gothia Forum