Innovation Milieu Partners

List of our ATMP Innovation Milieu Partners

 1. Apotekarsocieteten
 2. Astra Zeneca AB – R&D Mölndal
 3. Cell Protect Nordic Pharmaceuticals AB
 4. CombiGene AB
 5. Immunicum AB
 6. Karolinska Universitetssjukhuset – Karolinska Center för Cellterapi
 7. Läkemedelsakademin
 8. Läkemedelsindustriföreningens Service Aktiebolag
 9. Läkemedelsverket
 10. Monocl Strategy and Communications AB
 11. Next Cell Pharma AB – Cellaviva AB
 12. Region Skåne – Enheten för Forskning och utveckling
 13. Region Västerbotten – FoU Staben
 14. Region Örebro Län – Forskning och utbildningsstaben
 15. RISE Research Institutes of Sweden AB – RISE Bioscience and Materials – Coordinator
 16. Region Östergötland – Ledningsstaben
 17. Sveriges Kommuner och Landsting – Avdelningen för Vård och Omsorg
 18. Umeå universitet – Institutionen för integrativ medicinsk biologi
 19. Akademiska Sjukhuset, Uppsala
 20. VERIGRAFT AB
 21. VÄSTRA GÖTALANDS LÄNS LANDSTING – Gothia Forum