Innovation Milieu Partners

List of our ATMP Innovation Milieu Partners

 1. Astra Zeneca AB – R&D Mölndal
 2. Cell Protect Nordic Pharmaceuticals AB
 3. CombiGene AB
 4. Immunicum AB
 5. Karolinska Universitetssjukhuset – Karolinska Center för Cellterapi
 6. Läkemedelsindustriföreningens Service Aktiebolag
 7. Läkemedelsverket
 8. Monocl Strategy and Communications AB
 9. Next Cell Pharma AB – Cellaviva AB
 10. Region Skåne – Enheten för Forskning och utveckling
 11. Region Västerbotten – FoU Staben
 12. Region Örebro Län – Forskning och utbildningsstaben
 13. RISE Research Institutes of Sweden AB – RISE Bioscience and Materials – Coordinator
 14. Region Östergötland – Ledningsstaben
 15. Sveriges Kommuner och Landsting – Avdelningen för Vård och Omsorg
 16. Umeå universitet – Institutionen för integrativ medicinsk biologi
 17. Akademiska Sjukhuset, Uppsala
 18. VERIGRAFT AB
 19. VÄSTRA GÖTALANDS LÄNS LANDSTING – Gothia Forum