Innovationsvecka 2020

Framtidens cancervård bygger vi tillsammans – innovation på systemnivå

När: 7 oktober 09:00–10:30

Var: Seminariet webbsänds via Zoom.

Register här

Innovationsmiljöerna Nollvision cancer och Sverige ledande inom utveckling och tillgängliggörande av avancerade terapier 2030 (ATMP), bjuder tillsammans in till ett digitalt möte där vi berättar om våra visioner och pågående insatser för att transformera cancer från en dödlig till en botbar eller kronisk sjukdom i Sverige och globalt.

Talare;

Mer information finns här:

Program-Innovationsveckan-2020-ATMP-Nollvision-cancer-prel.200929

https://innovationsveckan.nu/program/framtidens-cancervard-bygger-vi-tillsammans-upprop-till-innovation-pa-systemniva/