Links

BIOBANK SVERIGE

http://biobanksverige.se/research/basic-information-in-english

ETIKPÖVNINGSMYNDIGHETEN

Välkommen till etikprövningsnämnderna – Etikprövningsnämnderna

EUROPEAN MEDICINES AGENCY (EMA)

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/advanced-therapy-medicinal-products

INSPEKTIONEN FÖR VÅRD OCH OMSORG

Startsida ivo.se | IVO.se

LÄKEMEDELSVERKET (LV)

https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso—sjukvard/Produktomraden/Avancerade-terapier

SOCIALSTYRELSEN

http://www.socialstyrelsen.se/halso-ochsjukvard

STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN

Om myndigheten – Strålsäkerhetsmyndigheten

SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING, RÅDET FÖR NYCKELPERSONER (SKL-NT-RÅDET)

https://www.janusinfo.se/nationelltordnatinforande/saarbetarvi/rollerochkontaktuppgifter

VÄVNADSRÅDET

http://vavnad.se