Links

BIOBANK SVERIGE

ETIKPÖVNINGSMYNDIGHETEN

EUROPEAN MEDICINES AGENCY (EMA)

INSPEKTIONEN FÖR VÅRD OCH OMSORG

LÄKEMEDELSVERKET (LV)

SOCIALSTYRELSEN

STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN

SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING, RÅDET FÖR NYCKELPERSONER (SKL-NT-RÅDET)

VÄVNADSRÅDET