Innovation Milieu workshops

Onsdag 18:e Nov 13:00-15:00

Betalningsmodeller för ATMP – vad händer?

Host: Sofie Alverlind, SKR

Meeting type: seminar, open, in Swedish

Speakers: Mikael Svensson, SKR; Anna Alassad, TLV

Kort förklaring av viktiga frågor: SKR och TLV berättar om status för det gemensamma arbetet med utveckling av betalningsmodeller.

Vad ska du få ut av seminariet: Känna dig informerad, fått ställa frågor, föra fram synpunkter

Registration: through ATMP Sweden 2020 online

Torsdag 19:e Nov 13:00-15:00

Hur ser vi på kliniska prövningar inom ATMP i Sverige?

Host: Ann Novotny

Meeting type: workshop, closed

Ambassadors: Jan Kilhamn (FoU-chef hälso- och sjukvård at Västra Götalandsregionen), Viktoria  Björk (Tillförordnad verksamhetschef Karolinska Trial Alliance), Gunilla Andrew Nielsen (Läkemedelsverket)

Kort förklaring av viktiga frågor: Nuläget kan flera sjukhus inte vara delaktiga i studier dels på grund av faciliteter och personalresurser. Hur ska Sverige rusta sig för att kunna vara delaktig i kliniska studier inom ATMP

Vad ska man få ut av workshoppen: Hur ska Sverige ställa sig i frågan gällande kliniska studier inom ATMP.  Hur ska vi se framåt?

Registration: Inbjudna dvs inte alla