CAMP Partners

Find out about our Projects here! Feel free to Contact us with new Project ideas.

1. AcouSort AB
2. Akademiska Sjukhuset – Avdelningen för plastikkirurgi och käkkirurgi
3. AstraZeneca AB –GÄRTUNA
4. CELLINK AB
5. CELLSEED SWEDEN AB
6. GE Healthcare Bio-Sciences AB
7. Göteborgs Universitet –Institute of Biomedicine
8. Idogen AB
9. Karolinska Institutet –Dept of Laboratory Medicine, Clinical Research Center
10. Karolinska Universitetssjukhuset – Karolinska Center för Cellterapi
11. KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN – KTH Biotechnology Skola/Div. IndBio
12. MEDICON VILLAGE AB
13. NORICON AB
14. ÖSTERGÖTLANDS LÄNS LANDSTING – Region Östergötland
15. PFIZER INNOVATIONS AB
16. Region Örebro län – UNIVERSITETSSJUKHUSET ÖREBRO
17. Region Skåne
18. Region Västerbotten
19. RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB – Stockholm
20. TAKARA BIO EUROPE AB
21. TATAA Biocenter AB
22. VÄSTRA GÖTALANDS LÄNS LANDSTING – Gothia forum för klinisk forskning
23. VERIGRAFT AB
24. Umeå universitet – Institutionen för integrativ medicinsk biologi (Coordinator)
25. Xintela AB
26. YOUR SPECIAL DELIVERY SERVICE STOCKHOLM AB