General Assembly

Idogen Lars Hedbys/Agneta Edberg
Medicon Village Kerstin Jakobsson
Takara Biocenter Kristina Runeberg
YSDS John Coleman
Tataa Biocenter Mikael Kubista
Cell Seed Camilla Huse Bondesson
Boobicell/Noricon AB Dusan Raicevic
Xintela Evy Lundgren-Åkerlund
GE Healthcare Margareta Tennander
AstraZeneca Anna Sandström
Pfizer Malin Parkler
Västra Götalands Regionen Jenny Almqvist
Stockholms läns landsting Pontus Blomberg
Region Uppsala Alexandra Karström
Region Östergötland Folke Sjöberg
Region Örebro län Gisela Helenius
Region Skåne Stefan Scheding
Västerbotten läns landsting Mikael Wiberg
RISE Krim Talia
Kungliga Tekniska Högskolan Veronique Chotteau
Karolinska Institutet Matti Sällberg
Göteborgs Universitet Anders Lindahl
Umeå Universitet Paul Kingham