Become a partner

T regulatorisk cell (Treg)

T regulatory cell [ENGLISH]

Regulatory T cells (Tregs) are a specialized subpopulation of T cells that act to suppress immune response, thereby maintaining homeostasis and self-tolerance. It has been shown that Tregs are able to inhibit T cell proliferation and cytokine production and play a critical role in preventing autoimmunity.

T regulatorisk cell [SWEDISH]

Regulatoriska T-celler (Treg-celler), tidigare känd som suppressor-T-celler, är av avgörande betydelse för upprätthållande av immunologisk tolerans. Deras viktigaste uppgift är att stänga av cell-medierad immunitet i slutet av en immunreaktion och att undertrycka auto-reaktiva T-celler som undkommit processen för negativt urval i brässen. Två stora klasser av CD4+ regulatoriska T-celler har beskrivits; Naturligt förekommande T-reg-celler samt adaptiva Treg-celler. Naturligt förekommande Treg-celler (även kallade CD4+ CD25+ FoxP3+ Treg-celler) uppkommer i brässen, medan adaptiva Treg-celler (även känd som Tr1-celler eller Th3-celler) kan uppkomma under en normal immunrespons.

2024-01-29

Resources and references

Definitions have been translated into the Swedish language from the following sources:

  1. 1. American Society of Gene and Cell Therapy Glossary https://www.asgct.org/education/more-resources/glossary
  2. 2. Clinical Trials Information System https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory-overview/research-and-development/clinical-trials-human-medicines/clinical-trials-information-system
  3. 3. EMA Glossary of Regulatory Terms https://www.ema.europa.eu/en/about-us/glossaries/glossary-regulatory-terms
  4. 4. EMA Medical Terms simplifier https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/ema-medical-terms-simplifier_en.pdf
  5. 5. Glossary of Terms used in EU Clinical Trials Register https://www.clinicaltrialsregister.eu/doc/EU_Clinical_Trials_Register_Glossary.pdf
  6. 6. Glossary of Terms U.S Food and Drug Administration https://www.fda.gov/patients/clinical-trials-what-patients-need-know/glossary-terms
  7. 7. National Human Genome Research Institute “Talking Glossary of Genomic and Genetic Terms” https://www.genome.gov/genetics-glossary/m#glossary
  8. 8. The Glossary for Advanced Therapies Regen. Med. Dec 2020 Vol. 15 No. 12 Suppl. 1
  9. 9. Toolkit For Patient Focused Therapy Development Glossary https://toolkit.ncats.nih.gov/glossary-2/

Feedback and comments on the word description