Become a partner

This event has already taken place

Användning av CAR T och ATMP på KUH

Professor Stephan Mielke föreläser om användningen av ATMP på Karolinska sjukhuset.

Organisers – Apotekarsocieteten, ATMP Innovationsmiljö

REGISTER HERE

Professor Stephan Mielke, chef för Medicinsk Enhet Cellterapi och allogen stamcellstransplantation (CAST) samt vetenskaplig chef för Cancer Center vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm, föreläser om användningen av ATMP på Karolinska sjukhuset.

Tid och plats

Onsdagen den 25 november 2020 klockan 18:30-20:00.

Detta kommer endast att direktsändas online och kommer inte att spelas in.