Become a partner

This event has already taken place

Framtidens system för läkemedel

Vad är nästa viktiga steg för långsiktigt hållbart tillgängliggörande av nya terapier i Sverige.

18 JUNI KL 13.00 – 14.30

ANMÄL DIG SENAST 15 JUNI

PROGRAM 

Inbjudan Läkemedelswebbinarium PDF

13.00 Inledning
moderator Elham Pourazar Region Västerbotten

13.05 SKR:s positionspapper om läkemedel
Mikael Svensson förhandlingskoordinator, SKR

13.15 Region Västerbottens vitbok – Tillsammans för tillgängliggörande
Örjan Norberg chef innovation och forskningsanslag, Region Västerbotten

13.25 TLV:s rapport om hälsoekonomiska bedömningar för precisionsmedicin/ATMP
Anna Alassaad projektledare för regeringsuppdrag om precisionsmedicin och ATMP, TLV

13.35 Lärdomar från utvecklingsarbete med nya analys- och betalningsmodeller samt reflektioner kring behovet av nya typer av samverkan mellan regioner och företag
Mikael Svensson SKR Örjan Norberg Region Västerbotten Anna Alassaad TLV
Gustaf Befrits hälsoekonom Region Stockholm

14.00 PANEL Vad blir nästa steg för regionerna?
Marie Morell (M) Ordförande Sjukvårdsdelegationen Anna-Lena Hogerud (S) Vice ordförande
Sjukvårdsdelegationen Anna-Lena Danielsson (S) Regionråd, Region Västerbotten
Christer Jonsson (C) Regionråd, Region Kalmar