Become a member

This event has already taken place

Genterapibehandling vid ärftlig ögonsjukdom

Seminarieserie: Hur precisionsdiagnostik leder till rätt behandling med avancerade cell och genterapier från sjukvård och forskningsperspektiv.

Hur går det till att ge en genterapibehandling i praktiken? Vilken roll spelar genetisk diagnostik för att avgöra vilken patient som ska få behandling? Och hur ser forskningen ut inom ärftlig ögonsjukdom?

8 november kl. 11.30-12.45

Susann Andersson, Överläkare, Ögonsjukvården, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Karl Johan de Geer, ST-läkare, Klinisk genetik, Karolinska universitetssjukhuset