Become a member

This event has already taken place

Kliniska studier av ATMP – utmaningar och möjligheter

Vad krävs för att Sverige ska vara ett bra land för kliniska prövningar av ATMP?

20 Mars kl.16.30

Om forskande företag väljer Sverige som prövningsland, ökar svenska patienters möjligheter att få tillgång till dessa innovativa behandlingar. Medverkan i ATMP-prövningar säkrar också långsiktigt den svenska kompentensen på området och kan bidra till jämlikt införande av de nya terapierna i vården.

Vid det här seminariet lägger vi fokus på kliniska studier av ATMP. Hur går de till och vilka förutsättningar behövs?

Akademi samt företag med ATMP under utveckling kommer att dela med sig av sina erfarenheter. Och Läkemedelsverket bidrar med en översikt av vad som gäller regulatoriskt och vad som är på gång i Sverige. Det blir även utrymme för frågor och diskussion.

Medverkande:

  • Gunilla Andrew-Nielsen, enhetschef för kliniska prövningar och licenser vid Läkemedelsverket
  • Mathias Svahn, VD, NextCellPharma
  • Cecilia Götherström, Docent på KI samt medgrundare och chefsstrateg Boost Pharma

Moderatorer:

  • Helen Wallskär, chefredaktör Läkemedelsvärlden
  • Lisa Bandholtz, vetenskaplig sekreterare Apotekarsocieteten