Become a member

This event has already taken place

Utbildningsdag för CAR T

SWECARNET bjuder in dig 23 mars 2021, kl. 10-16

Program och ZOOM länk

23 mars 2021, kl. 10-16

Utbildningsdagen sänds digitalt via Zoom. Ingen föranmälan krävs. Mötet öppnar 9.55.

SWECARNET är ett öppet mötes- och utbildningsnätverk för akademiska partners, hälso- och sjukvården, industrin och andra aktörer som jobbar med de utmaningar som finns kring implementeringen av CAR T cellsterapi i Sverige. Vi har ett nära samarbete med RCC:s CAR T-cellsgrupp samt Cellterapigruppen inom Svensk-Norska BMT-gruppen (SNBMTG). Målsättningen är att öka samarbetet över gränserna mellan de olika inblandade partners i den här komplicerade processen så att vi kan erbjuda dessa livräddande terapier och att öka patientsäkerheten genom interdisciplinärt samarbete. Sweden’s CAR T Cell Competence Network, finansieras genom det strategiska nationella projektet SWElife-ATMP (Vinnova diarienr: 2017-02453).