Become a partner

This event has already taken place

Utvärdering och betalning av högt prissatta läkemedel

TLV presenterar sin nya rapport och förslagen på nya modeller för bedömning och betalning i Sverige.

I en ny rapport som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) tagit fram på uppdrag av regeringen beskriver myndigheten utmaningen med att utvärdera och betala dessa nya behandlingar. I rapporten ges också förslag på hur detta kan gå till – bland annat med inspiration från hur man gjort i andra länder.

Medverkar gör Anna Alassaad (projektledare för rapporten) och/eller Douglas Lundin, chefsekonom. Båda från TLV.

Tid och plats

Måndagen den 7 juni kl. 08.00 – 09.30 via Zoom

Utvärdering och betalning av högt prissatta läkemedel – TLV presenterar sin nya rapport – Apotekarsocieteten