Become a partner

This event has already taken place

Klinisk prövning av läkemedel med GMO

Välkommen till Arbetsmiljöverkets och Läkemedelsverkets webbinarium om klinisk prövning av läkemedel som innehåller eller består av genetiskt modifierade mikroorganismer (GMO).

Datum: Torsdag 2 juni 2022, klockan 9:00-10:00

Målgrupp: Personer inom företag, akademi, universitetssjukhus och sjukhusapotek som är involverade i klinisk prövning av läkemedel som består av genetiskt modifierade (mikro-) organismer.

Syfte: Att klargöra vad som gäller vid klinisk prövning av läkemedel som innehåller eller består av genetiskt modifierade (mikro-) organismer med fokus på:

  • Regelverk och gränsdragning mellan myndigheternas ansvarsområden
  • Ansökan om avsiktlig utsättning respektive anmälan/ansökan om innesluten användning – och vad som ska skickas in till myndigheterna.

Preliminärt program

9:00-09:10 Regelverk, definitioner och ansvarsfördelning
Miriam Idar

9:10-09:30 Vad ska skickas in till Läkemedelsverket?
Dariush Mokhtari

9:30-09:45 Vad ska skickas in till Arbetsmiljöverket?
Tatjana Weigelt

9:45-10:00 Frågestund

Möteslänk: Anslut till mötet

Om du har frågor om webinariet, kontakta Miriam Idar, Läkemedelsverket