Become a partner

Webbinarium – Klinisk prövning av läkemedel med genetiskt modifierade organismer

Välkommen till Arbetsmiljöverkets och Läkemedelsverkets webbinarium om klinisk prövning av läkemedel som innehåller eller består av genetiskt modifierade mikroorganismer.

Datum: Torsdag 2 juni 2022, klockan 9:00-10:00

Målgrupp: Personer inom företag, akademi, universitetssjukhus och sjukhusapotek som är involverade i klinisk prövning av läkemedel som består av genetiskt modifierade (mikro-) organismer.

Syfte: Att klargöra vad som gäller vid klinisk prövning av läkemedel som innehåller eller består av genetiskt modifierade (mikro-) organismer med fokus på:

  • Regelverk och gränsdragning mellan myndigheternas ansvarsområden
  • Ansökan om avsiktlig utsättning respektive anmälan/ansökan om innesluten användning – och vad som ska skickas in till myndigheterna.

Preliminärt program

9:00-09:10 Regelverk, definitioner och ansvarsfördelning
Miriam Idar

9:10-09:30 Vad ska skickas in till Läkemedelsverket?
Dariush Mokhtari

9:30-09:45 Vad ska skickas in till Arbetsmiljöverket?
Tatjana Weigelt

9:45-10:00 Frågestund

Möteslänk: Anslut till mötet

Om du har frågor om webinariet, kontakta Miriam Idar, Läkemedelsverket