Become a member

Den Visionsdrivna Innovationsmiljön ”ATMP2030” har klivit in i etapp 2

2022-04-14

Under etapp 1 har Innovationsmiljön ”ATMP2030” som finansieras av Vinnovas program Visionsdriven Hälsa drivit ett flertal insatser i strävan mot visionen att Sverige skall vara ledande i utveckling och implementering av avancerade terapier vid 2030. Miljön initierar och koordinerar tvärsektoriella samarbeten mellan sjukvård, industri, myndigheter och andra aktörer som tillsammans anordnar aktiviteter och initiativ som adresserar utmaningar och luckor i det svenska innovationssystemet för ATMP. Idéen är att alla inblandade aktörer i ATMP-området kan samlas och jobba mot en gemensam vision samt att vi behöver öka synlighet och sprida ordet om innovationsmiljön och ATMPs. Projektet har etablerat ett dedikerat kärnteam där alla bidrar med kompletterande kompetens och perspektiv och har skapat en organisation i nära samarbete med det nationella centrat CAMP.

Miljön har primärt fokuserat på följande fem områden:

  • Nationell koordinering och förstärkning av nätverket, samt ett stärkt internationellt samarbete och kontaktnät
  • Ökad kapacitet för industriell utveckling och tillverkning av ATMPs i Sverige
  • Effektiva processer för tillgängliggörande av kostnadseffektiva ATMPs i svensk sjukvård
  • Ökad kunskap och säkrad kompetens för framtiden.

Specifika aktiviteter och initiativ har lämnats in till arbetsgruppen för Precisionsmedicin och ATMPs under regeringens Life Science kontor.

Miljön har nyligen klivit in i etapp 2. Miljön fokuserar nu med en särskild tonvikt på de mest kritiska luckorna i ”ekosystemet för ATMPs” som behöver fyllas för att komma närmare vår vision. Dessa områden inkluderar en etablering av ATMP-centra på universitetssjukhusen, en nationell infrastruktur för kommersiell utveckling (”CCRM Nordic”), koordinerade utbildningsinsatser och aktiviteter samt finansiering. Miljön är också en del av kommunikationsplattformen ATMP Sweden, som har målet att öka den nationella och internationella profilen för svenska aktiviteter i detta område.

Miljön kommer att fortsätta driva arbetet med en inkluderande attityd och samarbete som genererar synergier med andra initiativ och strukturer i ATMP-området och vi uppmuntrar därmed de som vill samarbeta eller vara delaktiga att ta kontakt.

For English: Press here