Become a member

ATMP2030 satsar på ATMP-centra vid universitetssjukhusen

2022-02-23

Innovationsmiljö 'Sverige ledande inom avancerade terapier 2030'

Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP), eller cell- och genterapier, samt vävnadstekniska produkter, är en relativt ny klass av läkemedel. På flera universitetssjukhus etableras nu så kallade ATMP-centra för att möta de nya behoven. Antalet godkända produkter och kliniska läkemedelsprövningar inom området ökar och förväntas öka i allt högre takt under de kommande åren. Den här typen av behandlingar ställer nya krav på hälso- och sjukvården och skapar ett behov av samordning mellan redan etablerade funktioner inom sjukhusen men också samordning mellan sjukhus. Med detta i fokus har ett nätverk med representation från samtliga universitetssjukhus bildats. Ekosystemet där forskning, utveckling, tillverkning och innovation inom avancerade terapier sker är komplext, föränderligt och expansivt. Därför behöver ATMP-centra kontinuerligt undersöka behoven framåt och vara dynamiska i sin funktion.

En av nätverkets första uppgifter kommer vara att tydliggöra vilka resurser och vilken kompetens som finns tillgängligt vid universitetssjukhusen, för hälso- och sjukvården och för dem som vill utveckla eller implementera ATMP. För att nå framgångsrik utveckling inom området krävs en gemensam målbild och koordinerad, organiserad verksamhet i hälso- och sjukvården. Då det i regel rör sig om små patientgrupper och dyra behandlingar finns ett stort behov av samarbeten och partnerskap mellan hälso- och sjukvården och regioner, patienter, närstående, myndigheter, akademi och företag i olika storlekar. Genom samverkan kommer nätverket fungera som ett samlande forum där behov och frågeställningar hanteras.

I hälso- och sjukvården finns det redan flera etablerade, väl fungerande plattformar och stor kompetens i verksamheter inom fältet. Därför kommer nätverkets och centrens främsta uppgift handla om att sammankoppla och bidra till kommunikation mellan verksamheter inom sjukhusen men också skapa synlighet och tillgänglighet utåt mot företag, patienter och andra intressenter. Nätverket av ATMP-centra ska möjliggöra samarbeten kring utveckling av produkter, system och arbetssätt där olika intressenter kan ingå. På det sättet kan hälso- och sjukvården vara med och leda utvecklingen av nya terapier baserade på patienternas behov.

Nätverket av ATMP-centra kommer att bidra till att utveckla egen och andras kompetens och lärande genom att utreda och delta i framtida utbildningsinsatser. Utveckling av kurser och annat utbildningsmaterial med olika målgrupper blir en viktig del av centrens arbete.

For English version, press here

Länkar:

Inspelat webbinar producerat av Apotekarsocieteten ATMP-centra – varför, hur och var?

Kontaktuppgifter:

ATMP-centrum@skane.se

atmp@akademiska.se

kcc.karolinska@regionstockholm.se

su.atmpcenter@vgregion.se