Become a member

Lägesrapport om ATMP utbildning och framtida kompetensbehov

2022-04-29

Nyligen publicerats av Innovationsmiljön ATMP 2030 “Ökad kunskap och säkrad framtida kompetensförsörjning” arbetsgrupp

“Ökad kunskap och säkrad framtida kompetensförsörjning” är ett uttalat delmål för arbetet inom Innovationsmiljön ATMP 2030. Innovationsmiljön har gjort en kartläggning av det svenska utbildningsutbudet inom ATMP-området och gjort en internationell utblick, samt genom enkäter och intervjuer samlat information för att skapa en bild över hur det förväntade framtida kompetensbehovet ser ut i offentlig sjukvård respektive näringsliv i Sverige. Denna lägesrapport sammanfattar resultaten från denna aktivitet.

Rapporten finns tillgänglig på sidan för Delmål 4, se länk nedan:

Delmål 4: Ökad kunskap och säkring av framtida kompetensbehov