Become a member

Update: Membership ATMP Sweden

2023-09-20

A short update on the Swedish ATMP association “Föreningen ATMP Sweden”

As many of you know a non-profit member association, “Föreningen ATMP Sweden”, was formally established this spring. The formalisation of ATMP Sweden as a legal entity is intended to consolidate and further develop ATMP Sweden as an inclusive and sustainable platform for networking, communication and the sharing of knowledge and information.

The inaugural meeting of the association in May 2023 was followed up by the Annual General Meeting (AGM) on 21st of June, with over 60 participating individuals or organizations. The AGM approved the statutes of the association, appointed a board, and decided on the annual fees for different categories of membership. The board is now working with strategic and operational planning and the formalities around getting the association up and running.

Many individuals and organizations have expressed their interest in becoming members of Föreningen ATMP Sweden. At present, the association is still waiting for a bank account to be able to receive payments for membership fees. The process of getting a bank account has turned out to be an unexpectedly lengthy process due to bank regulations and policies established to avoid money laundering in accordance with EU regulations. We are at the present working with the detailed information process required by the bank. As soon as this hurdle has been overcome, detailed information about the steps to become a member will be communicated to all that have expressed interest in membership.

Meanwhile, if you have not already done so, you can register your/company’s/organisation’s interest in membership, including interest to join expert working groups, through the following link;

https://forms.gle/u414PWrFFaPY9xca9

Contact Föreningen ATMP Sweden secretary Jukka Lausmaa with enquiries.

En kort uppdatering om föreningen ”Föreningen ATMP Sverige”

Som många av er vet bildades den allmännyttiga ideella föreningen ”Föreningen ATMP Sweden” i våras. Formaliseringen av ATMP Sverige som juridisk person syftar till att befästa och vidareutveckla ATMP Sweden som en inkluderande och hållbar plattform för nätverkande, kommunikation och utbyte av kunskap och information inom svensk ATMP.

Föreningens konstituerande möte i maj följdes upp av en årsstämma den 21 juni, där över 60 personer eller organisationer deltog. Stämman godkände föreningens stadgar, utsåg en styrelse och beslutade om årsavgifter för olika medlemskategorier. Styrelsen arbetar nu med strategisk och operativ planering och formalia kring att få i gång föreningen.

Glädjande många personer och organisationer har uttryckt intresse för att bli medlemmar i föreningen. Just nu väntar fortfarande föreningen på ett bankkonto för att kunna ta emot medlemsavgifterna. Processen att få ett bankkonto har visat sig vara en oväntat långsam process, vilket beror på bankregler och policyer som etablerats av bankerna kring EU:s regler rörande pengatvätt. Vi arbetar just nu med den detaljerade informationsprocessen som banken kräver. Så snart detta hinder har övervunnits kommer detaljerad information om stegen för att bli medlem att kommuniceras till alla som har uttryckt intresse för medlemskap.

Till dess kan du, om du inte redan har gjort det, anmäla ditt/företagets/organisationens intresse för medlemskap, inklusive intresse för att gå med i expertarbetsgrupper, via följande länk;

https://forms.gle/u414PWrFFaPY9xca9

Kontakt Föreningen ATMP Sverige secretess Jukka Lausmaa med förfrågningar.