Supplier information

FÖRENINGEN ATMP SWEDEN

Org No. 802543-4195

Trojenborgsplatsen 3

41517, Göteborg

Sverige

Attn: Jukka Lausmaa

Email: info@atmpsweden.se 

Bank: Nordea

PG: 2 12 69 75-8

IBAN: SE39 9500 0099 6018 2126 9758

BIC: NDEASESS