Swelife-ATMP Partners

 1. Akademiska Sjukhuset – Avdelningen för plastikkirurgi och käkkirurgi
 2. Astra Zeneca AB – R&D Mölndal
 3. Cell Protect Nordic Pharmaceuticals AB
 4. Celgene AB
 5. CellSeed Sweden AB
 6. CombiGene AB
 7. Cytiva AB
 8. Gilead Science Sweden AB
 9. Göteborgs Universitet – Institutionen för biomedicin
 10. Idogen AB
 11. Janssen-Cilag AB
 12. IHE, Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi AB
 13. Karolinska Institutet – Department of Clinical Science, Intervention and Technology
 14. Karolinska Institutet – Department of neuroscience
 15. Karolinska Institutet – Institutionen för laboratoriemedicin
 16. Karolinska Universitetssjukhuset – Karolinska Center för Cellterapi
 17. Karolinska Universitetssjukhuset Cellterapi och Allogen Stamcellstransplantation
 18. Karolinska Universitetssjukhuset – Karolinska Trial Alliance
 19. Karolinska Universitetssjukhuset, Innovationsplatsen
 20. Lunds Universitet – Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap
 21. Läkemedelsindustriföreningens Service Aktiebolag
 22. Medicon Village Innovation AB
 23. Next Cell Pharma AB – Cellaviva AB
 24. NOVARTIS SVERIGE AKTIEBOLAG
 25. PFIZER INNOVATIONS AB
 26. Region Skåne – Enheten för Forskning och utveckling
 27. Region Skåne – Neurologiska kliniken Lund
 28. Region Västerbotten
 29. Region Örebro Län
 30. RISE Research Institutes of Sweden AB – RISE Bioscience and Materials
 31. Skåne Universitetssjukhus, Hematologi, onkologi och strålningsfysik
 32. TAKARA BIO EUROPE AB
 33. Uppsala Universitet – Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
 34. Uppsala universitet Institutionen för immunologi, genetik och patologi
 35. Uppsala Universitet – Juridiska institutionen
 36. VERIGRAFT AB
 37. VÄSTRA GÖTALANDSREGION – Gothia Forum
 38. VÄSTRA GÖTALANDSREGION VO Onkologi
 39. ÖSTERGÖTLANDS LÄNS LANDSTING – Region Östergötland