Swelife-ATMP Partners

1. Akademiska Sjukhuset – Avdelningen för plastikkirurgi och käkkirurgi
2. Astra Zeneca AB – R&D Mölndal
3. Cell Protect Nordic Pharmaceuticals AB
4. CellSeed Sweden AB
5. CombiGene AB
6. GE Healthcare Aktiebolag
7. Göteborgs Universitet – Institutionen för biomedicin
8. Idogen AB
9. IHE, Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi AB
10. Karolinska Institutet – Department of Clinical Science, Intervention and Technology
11. Karolinska Institutet – Department of neuroscience
12. Karolinska Institutet – Institutionen för laboratoriemedicin
13. Karolinska Universitetssjukhuset – Karolinska Center för Cellterapi
14. Karolinska Universitetssjukhuset Cellterapi och Allogen Stamcellstransplantation
15. Karolinska Universitetssjukhuset – Karolinska Trial Alliance
16. Karolinska Universitetssjukhuset, Innovationsplatsen
17. Lunds Universitet – Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap
18. Läkemedelsindustriföreningens Service Aktiebolag
19. Medicon Village Innovation AB
20. Next Cell Pharma AB – Cellaviva AB
21. NOVARTIS SVERIGE AKTIEBOLAG
22. PFIZER INNOVATIONS AB
23. Region Skåne – Enheten för Forskning och utveckling
24. Region Skåne – Neurologiska kliniken Lund
25. Region Västerbotten
26. Region Örebro Län
27. RISE Research Institutes of Sweden AB – RISE Bioscience and Materials
28. Skåne Universitetssjukhus, Hematologi, onkologi och strålningsfysik
29. TAKARA BIO EUROPE AB
30. Uppsala Universitet – Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
31. Uppsala universitet Institutionen för immunologi, genetik och patologi
32. Uppsala Universitet – Juridiska institutionen
33. VERIGRAFT AB
34. VÄSTRA GÖTALANDS LÄNS LANDSTING – Gothia Forum
35. VÄSTRA GÖTALANDS LÄNS LANDSTING VO Onkologi
36. ÖSTERGÖTLANDS LÄNS LANDSTING – Region Östergötland