Swelife-ATMP Partners

1. Akademiska Sjukhuset – Avdelningen för plastikkirurgi och käkkirurgi
2. Astra Zeneca AB – R&D Mölndal
3. Cell Protect Nordic Pharmaceuticals AB
4. CellSeed Sweden AB
5. CombiGene AB
6. GE Healthcare Aktiebolag
7. Göteborgs Universitet – Institutionen för biomedicin
8. Idogen AB
9. IHE, Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi AB
10. Karolinska Institutet – Department of Clinical Science, Intervention and Technology
11. Karolinska Institutet – Department of neuroscience
12. Karolinska Institutet – Institutionen för laboratoriemedicin
13. Karolinska Universitetssjukhuset – Karolinska Center för Cellterapi
14. Karolinska Universitetssjukhuset – Karolinska Trial Alliance
15. Lunds Universitet – Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap
16. Läkemedelsindustriföreningens Service Aktiebolag
17. Medicon Village Innovation AB
18. Next Cell Pharma AB – Cellaviva AB
19. NOVARTIS SVERIGE AKTIEBOLAG
20. PFIZER INNOVATIONS AB
21. Region Skåne – Enheten för Forskning och utveckling
22. Region Skåne – Neurologiska kliniken Lund
23. Region Västerbotten
24. Region Örebro Län
25. RISE Research Institutes of Sweden AB – RISE Bioscience and Materials
26. TAKARA BIO EUROPE AB
27. Uppsala Universitet – Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
28. Uppsala Universitet – Juridiska institutionen
29.VERIGRAFT AB
30. VÄSTRA GÖTALANDS LÄNS LANDSTING – Gothia Forum
31. ÖSTERGÖTLANDS LÄNS LANDSTING – Region Östergötland