Become a partner

somatisk cellkärnöverföring (SCNT)

somatic cell nuclear transfer [ENGLISH]

Cloning method involving the insertion of the nucleus of a somatic cell into an enucleated egg (nucleus removed), generating an embryo.

somatisk cellkärnöverföring [SWEDISH]

Metoder för implantering av en cellkärna från en givare i en kärnlös mottagarcell. Ofta överförs kärnan från en somatisk cell till en mottagande äggcell eller stamcell med kärnan avlägsnad. Denna teknik kan erbjuda möjligheter att skapa autologa, diploida, pluripotenta celler för terapeutisk kloning, och utgöra en modell för undersökning av cellkärneomprogrammering i embryonala stamceller. Cellkärneöverföring genomfördes för första gången med ägg från groda (Rana pipiens) och rapporterades 1952.

2024-01-29

Resources and references

Definitions have been translated into the Swedish language from the following sources:

  1. 1. American Society of Gene and Cell Therapy Glossary https://www.asgct.org/education/more-resources/glossary
  2. 2. Clinical Trials Information System https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory-overview/research-and-development/clinical-trials-human-medicines/clinical-trials-information-system
  3. 3. EMA Glossary of Regulatory Terms https://www.ema.europa.eu/en/about-us/glossaries/glossary-regulatory-terms
  4. 4. EMA Medical Terms simplifier https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/ema-medical-terms-simplifier_en.pdf
  5. 5. Glossary of Terms used in EU Clinical Trials Register https://www.clinicaltrialsregister.eu/doc/EU_Clinical_Trials_Register_Glossary.pdf
  6. 6. Glossary of Terms U.S Food and Drug Administration https://www.fda.gov/patients/clinical-trials-what-patients-need-know/glossary-terms
  7. 7. National Human Genome Research Institute “Talking Glossary of Genomic and Genetic Terms” https://www.genome.gov/genetics-glossary/m#glossary
  8. 8. The Glossary for Advanced Therapies Regen. Med. Dec 2020 Vol. 15 No. 12 Suppl. 1
  9. 9. Toolkit For Patient Focused Therapy Development Glossary https://toolkit.ncats.nih.gov/glossary-2/

Feedback and comments on the word description