Become a partner

ATC

ATC [ENGLISH]

Anatomic, therapeutic, chemical. International system for classification of medicines maintained by World Health Organisation.

ATC [SWEDISH]

Ett system för klassificering av läkemedel som bland annat förvaltas av WHO. ATC-systemet består av 14 huvudgrupper, där läkemedlen placeras utifrån sina huvudindikationer. Utöver dessa huvudgrupper klassificeras läkemedlen på fyra olika nivåer: andra och tredje nivån är vanligen en terapeutisk/farmakologisk subgrupp, fjärde nivån en kemisk subgrupp och femte nivån den kemiska substansen. I de fall olika läkemedel innehåller samma aktiva substans, men har klart skilda indikationer och används i väsentligen olika doser hamnar läkemedlen i olika grupper.

2024-01-29

Resources and references

Definitions have been translated into the Swedish language from the following sources:

  1. 1. American Society of Gene and Cell Therapy Glossary https://www.asgct.org/education/more-resources/glossary
  2. 2. Clinical Trials Information System https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory-overview/research-and-development/clinical-trials-human-medicines/clinical-trials-information-system
  3. 3. EMA Glossary of Regulatory Terms https://www.ema.europa.eu/en/about-us/glossaries/glossary-regulatory-terms
  4. 4. EMA Medical Terms simplifier https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/ema-medical-terms-simplifier_en.pdf
  5. 5. Glossary of Terms used in EU Clinical Trials Register https://www.clinicaltrialsregister.eu/doc/EU_Clinical_Trials_Register_Glossary.pdf
  6. 6. Glossary of Terms U.S Food and Drug Administration https://www.fda.gov/patients/clinical-trials-what-patients-need-know/glossary-terms
  7. 7. National Human Genome Research Institute “Talking Glossary of Genomic and Genetic Terms” https://www.genome.gov/genetics-glossary/m#glossary
  8. 8. The Glossary for Advanced Therapies Regen. Med. Dec 2020 Vol. 15 No. 12 Suppl. 1
  9. 9. Toolkit For Patient Focused Therapy Development Glossary https://toolkit.ncats.nih.gov/glossary-2/

Feedback and comments on the word description