Become a partner

exceptional circumstances (exceptionella förhållanden)

exceptional circumstances [ENGLISH]

A type of marketing authorisation granted to medicines where the applicant is unable to provide comprehensive data on the efficacy and safety under normal conditions of use, because the condition to be treated is rare or because collection of full information is not possible or is unethical.

exceptional circumstances (exceptionella förhållanden) [SWEDISH]

En typ av försäljningstillstånd som beviljas läkemedel där sökanden inte kan tillhandahålla heltäckande data om effekt och säkerhet under normala användningsförhållanden, eftersom tillståndet som ska behandlas är sällsynt eller för att insamling av fullständig information inte är möjlig eller är oetiskt.

2024-01-29

Resources and references

Definitions have been translated into the Swedish language from the following sources:

  1. 1. American Society of Gene and Cell Therapy Glossary https://www.asgct.org/education/more-resources/glossary
  2. 2. Clinical Trials Information System https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory-overview/research-and-development/clinical-trials-human-medicines/clinical-trials-information-system
  3. 3. EMA Glossary of Regulatory Terms https://www.ema.europa.eu/en/about-us/glossaries/glossary-regulatory-terms
  4. 4. EMA Medical Terms simplifier https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/ema-medical-terms-simplifier_en.pdf
  5. 5. Glossary of Terms used in EU Clinical Trials Register https://www.clinicaltrialsregister.eu/doc/EU_Clinical_Trials_Register_Glossary.pdf
  6. 6. Glossary of Terms U.S Food and Drug Administration https://www.fda.gov/patients/clinical-trials-what-patients-need-know/glossary-terms
  7. 7. National Human Genome Research Institute “Talking Glossary of Genomic and Genetic Terms” https://www.genome.gov/genetics-glossary/m#glossary
  8. 8. The Glossary for Advanced Therapies Regen. Med. Dec 2020 Vol. 15 No. 12 Suppl. 1
  9. 9. Toolkit For Patient Focused Therapy Development Glossary https://toolkit.ncats.nih.gov/glossary-2/

Feedback and comments on the word description