Become a partner

icke-homolog sammanfogning (NHEJ)

non-homologous end joining [ENGLISH]

Mechanism for the efficient but error-prone repair of double-strand breaks in DNA by direct ligation of two broken phosphodiester backbone ends, without the need for a homologous strand of DNA.

icke-homolog sammanfogning [SWEDISH]

Cellens DNA-reparationsmekanism som fungerar genom att förena de fria ändarna efter ett DNA-strängbrott. Jämfört med homolog rekombination är denna mekanism oklar och leder ofta till slumpmässig inklusion eller eliminering av nukleotider runt platsen för brottet vilket leder till införande eller radering av den genetiska koden.

2024-01-29

Resources and references

Definitions have been translated into the Swedish language from the following sources:

  1. 1. American Society of Gene and Cell Therapy Glossary https://www.asgct.org/education/more-resources/glossary
  2. 2. Clinical Trials Information System https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory-overview/research-and-development/clinical-trials-human-medicines/clinical-trials-information-system
  3. 3. EMA Glossary of Regulatory Terms https://www.ema.europa.eu/en/about-us/glossaries/glossary-regulatory-terms
  4. 4. EMA Medical Terms simplifier https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/ema-medical-terms-simplifier_en.pdf
  5. 5. Glossary of Terms used in EU Clinical Trials Register https://www.clinicaltrialsregister.eu/doc/EU_Clinical_Trials_Register_Glossary.pdf
  6. 6. Glossary of Terms U.S Food and Drug Administration https://www.fda.gov/patients/clinical-trials-what-patients-need-know/glossary-terms
  7. 7. National Human Genome Research Institute “Talking Glossary of Genomic and Genetic Terms” https://www.genome.gov/genetics-glossary/m#glossary
  8. 8. The Glossary for Advanced Therapies Regen. Med. Dec 2020 Vol. 15 No. 12 Suppl. 1
  9. 9. Toolkit For Patient Focused Therapy Development Glossary https://toolkit.ncats.nih.gov/glossary-2/

Feedback and comments on the word description