Become a partner

naturliga mördar-T-celler (NKT) cell (NKT)

natural killer T (NKT) cell [ENGLISH]

Natural killer T (NKT) cells are lymphocytes that express both a T-cell receptor (TCR), characteristic of adaptive immunity, and surface receptors for NK cells, which are part of the innate immune response. These cells influence diverse immune responses, including the surveillance for tumours, the maintenance of self-tolerance and the regulation of autoimmune diseases.

naturliga mördar-T-celler (NKT) cell [SWEDISH]

Naturliga mördar-T-celler (NKT cells) är en särskild typ av lymfocyter som har egenskaper både från det adaptiva immunförsvarets T-celler och det ospecifika immunförsvarets naturliga mördarceller (NK-celler). Till skillnad från vanliga T-celler som känner igen ett peptid-antigen som presenteras av MHC-molekyler, så känner NKT-celler igen glykolipid-antigen som presenteras av en molekyl som kallas CD1d. När dessa celler aktiverats kan de utföra funktioner som vanligen tillskrivs både Th och CTL-celler (det vill säga cytokinproduktion och utsläpp av cytolytiska apoptos-molekyler).

2024-01-29

Resources and references

Definitions have been translated into the Swedish language from the following sources:

  1. 1. American Society of Gene and Cell Therapy Glossary https://www.asgct.org/education/more-resources/glossary
  2. 2. Clinical Trials Information System https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory-overview/research-and-development/clinical-trials-human-medicines/clinical-trials-information-system
  3. 3. EMA Glossary of Regulatory Terms https://www.ema.europa.eu/en/about-us/glossaries/glossary-regulatory-terms
  4. 4. EMA Medical Terms simplifier https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/ema-medical-terms-simplifier_en.pdf
  5. 5. Glossary of Terms used in EU Clinical Trials Register https://www.clinicaltrialsregister.eu/doc/EU_Clinical_Trials_Register_Glossary.pdf
  6. 6. Glossary of Terms U.S Food and Drug Administration https://www.fda.gov/patients/clinical-trials-what-patients-need-know/glossary-terms
  7. 7. National Human Genome Research Institute “Talking Glossary of Genomic and Genetic Terms” https://www.genome.gov/genetics-glossary/m#glossary
  8. 8. The Glossary for Advanced Therapies Regen. Med. Dec 2020 Vol. 15 No. 12 Suppl. 1
  9. 9. Toolkit For Patient Focused Therapy Development Glossary https://toolkit.ncats.nih.gov/glossary-2/

Feedback and comments on the word description