Become a partner

organ-på-ett-chip

organ-on-a-chip [ENGLISH]

Analytic device with one or more individual chambers connected by microfluidic channels for enclosing, contacting and culturing multiple types of cells, tissues or mini-organs, designed to recreate the multicellular architecture of an organ in vitro in order to emulate its biological activity and simulate tissue- and organ-level physiology.

organ-på-ett-chip [SWEDISH]

Analytisk anordning med en eller flera individuella kammare förbundna med mikrofluidkanaler för att innesluta, komma i kontakt med och odla flera typer av celler, vävnader eller miniorgan, utformad för att återskapa den flercelliga arkitekturen hos ett organ in vitro för att efterlikna dess biologiska aktivitet och simulera vävnad - och fysiologi på organnivå.

2024-01-29

Resources and references

Definitions have been translated into the Swedish language from the following sources:

  1. 1. American Society of Gene and Cell Therapy Glossary https://www.asgct.org/education/more-resources/glossary
  2. 2. Clinical Trials Information System https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory-overview/research-and-development/clinical-trials-human-medicines/clinical-trials-information-system
  3. 3. EMA Glossary of Regulatory Terms https://www.ema.europa.eu/en/about-us/glossaries/glossary-regulatory-terms
  4. 4. EMA Medical Terms simplifier https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/ema-medical-terms-simplifier_en.pdf
  5. 5. Glossary of Terms used in EU Clinical Trials Register https://www.clinicaltrialsregister.eu/doc/EU_Clinical_Trials_Register_Glossary.pdf
  6. 6. Glossary of Terms U.S Food and Drug Administration https://www.fda.gov/patients/clinical-trials-what-patients-need-know/glossary-terms
  7. 7. National Human Genome Research Institute “Talking Glossary of Genomic and Genetic Terms” https://www.genome.gov/genetics-glossary/m#glossary
  8. 8. The Glossary for Advanced Therapies Regen. Med. Dec 2020 Vol. 15 No. 12 Suppl. 1
  9. 9. Toolkit For Patient Focused Therapy Development Glossary https://toolkit.ncats.nih.gov/glossary-2/

Feedback and comments on the word description