Become a partner

This event has already taken place

Betalningsmodeller för ATMP – vad händer?

SKR och TLV berättar om status för det gemensamma arbetet med utveckling av betalningsmodeller.

Registration behövs: max 50, registration stängt

Betalningsmodeller för ATMP – vad händer?

Meeting type: seminar, open, in Swedish

Host: Sofie Alverlind, SKR

Speakers: Mikael Svensson, SKR; Anna Alassad, TLV

Kort förklaring av viktiga frågor: SKR och TLV berättar om status för det gemensamma arbetet med utveckling av betalningsmodeller.

Vad ska du få ut av seminariet: Känna dig informerad, fått ställa frågor, föra fram synpunkter