Become a member

This event has already taken place

SWECARNET Utbildningsdag 2022

Framtidens medicin CAR T är redan här - Är vi redo för att växla upp?

Vad som tidigare lät som science fiction är nu verklighet. I Sverige har vi kommit igång med användningen av CAR T celler, men nu står vi inför nya utmaningar när nya behandlingar och fler indikationer är på gång och patientvolymen ökar. Framtiden är här – Vart står vi idag och är vi redo för att växla upp?

SWECARNET är ett öppet mötes- och utbildningsnätverk för akademiska partners, hälso- och sjukvården, industrin och andra aktörer som jobbar med de utmaningar som finns kring implementeringen av CAR T cellsterapi i Sverige. Målsättningen är att öka samarbetet över gränserna mellan de olika inblandade partners i den här komplicerade processen så att vi kan erbjuda dessa livräddande terapier och att öka patientsäkerheten genom interdisciplinärt samarbete.

Dagen är uppdelad i ett förmiddagsblock riktat till politiker och beslutsfattare samt ett eftermiddagsblock med klinisk orientering. Utbildningsdagen sker i hybridform med ett begränsat antal platser för fysiskt deltagande i centrala Stockholm. 

Klicka här för att registrera dig

Klicka här för att se programmet

Länk för att koppla upp sig digitalt: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTg3Zjk4NzItMGRjNi00ODhkLTgwMTAtMjAzOWZhZDI5NmI3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bff7eef1-cf4b-4f32-be3d-a1dda043c05d%22%2c%22Oid%22%3a%2279241dbc-6a61-43c1-a11c-fdf476028c92%22%7d

Tid för evenemang: 27 april 2022 10:00-15:00

Läs mer om SWECARNET här:

About SWECARNET
SWECARNET films