Become a member

This event has already taken place

SWECARNET Utbildningsdag 2023

Välkommen till SWECARNETs årliga utbildningsdag!

SWECARNET är ett öppet mötes- och utbildningsnätverk för akademiska partners, hälso- och sjukvården, industrin och andra aktörer som jobbar mot ökad kompetens, kunskapsutbyte och standardiserade processer för behandling och uppföljning av CAR T. SWECARNETs centrala mål är att implementera genmodifierade cellterapier, så som CAR T, så att rätt patienter får tillgång till nya behandlingar genom kliniska studier eller i standardbehandling oberoende av var i Sverige de bor.

Dagen är uppdelad i ett förmiddagsblock riktat till politiker och beslutsfattare samt ett eftermiddagsblock med klinisk orientering. Utbildningsdagen sker i hybridform med ett begränsat antal platser för fysiskt deltagande i centrala Stockholm. 

Program:

Klicka här för att registrera dig

Klicka här för att ladda ner programmet

Länk för att koppla upp sig digitalt: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmFkMTM2MmMtNDBkMi00NDFkLThmZmUtMjNkNzkzYjI0OGYx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bff7eef1-cf4b-4f32-be3d-a1dda043c05d%22%2c%22Oid%22%3a%2279241dbc-6a61-43c1-a11c-fdf476028c92%22%7d

⏰ Tid för evenemang: 23 november 2023 09:00 – 15:30
📍 Plats: I Know A Place, Mäster Samuelsgatan 45, 111 57 Stockholm & Teams

Läs mer om SWECARNET här:

About SWECARNET
SWECARNET films