Kliniska läkemedelsprövningar

3-7. Utmaningar och möjligheter kring kliniska läkemedelsprövningar av ATMP i Sverige

Utmaning: Deltagande i kliniska läkemedelsprövningar utgör första linjen i tillgång till nya ATMP för patienter. Det skapar dessutom rätt förutsättningar och kompetens för införande av godkända ATMP i senare skeden. Idag bedrivs ett begränsat antal kliniska läkemedelsprövningar av ATMP vid universitetssjukhusen. Utmaningar har identifierats, som i vissa fall leder till att  sponsorer väljer att förlägga studier i andra länder än Sverige. Sverige behöver vara konkurrenskraftigt, med rätt förutsättningar för klinisk forskning, för att kunna bli ledande inom implementering av ATMP i hälso- och sjukvården.

Mål: Att Sverige är konkurrenskraftigt, både gällande deltagande i företagsinitierade och i akademiskt drivna eller prövarinitierade kliniska läkemedelsprövningar. Att det bedrivs en blandning av företagsinitierade och akademiskt drivna kliniska läkemedelsprövningar med ATIMPs tillverkade i och utanför Sverige.

Medverkande: Regioner och universitetssjukhus, myndigheter, Läkemedelsindustriföreningen, små och stora bolag. Aktiviteten genomförs i samverkan med noder vid Kliniska Studier Sverige och Life Science-kontorets arbetsgrupp för precisionsmedicin och ATMP.

Ansvariga: Ewa Ellis

Rapport från workshop;

ATMP Sweden_Kliniska prövningar inom ATMP