Patient- och närståendesamverkan

3-4. Patient- och närståendesamverkan

Utmaning: Inhämtning av patienters och närståendes preferenser och perspektiv på nya behandlingar genom utvecklingsresan gör behandlingarna bättre, men det saknas ofta verktyg för detta. Formerna för patient- och närståendesamverkan behöver vidareutvecklas och implementeras på systemnivå.

Mål: Samverkansmodell 2.0 syftar till att skapa en hållbar form för samarbete med sikte på värdeskapande, innovationskraft och med individens hälsa i fokus.

Medverkande: Detta projekt är ett gemensamt initiativ från patienter och närstående med representation från bland annat Riksförbundet Sällsynta diagnoser, Nätverket mot cancer, Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland, Forum spetspatient, Biobank Sverige, Genomic Medicine Sweden och ATMP Sweden.

Kontakt: Kristina Kannisto, Karolinska Universitetssjukhuset