Kommunikationsplattform

1-1. Kommunikationsplattform

Den kommunikationsplattform som upprättats inom SWElife-ATMP vidareutvecklas och förvaltas inom projektet. Kommunikationsplattformen baseras på en kommunikationstrategi som tagits fram under 2020 och inkluderar webb-platsen www.atmpsweden.se, regelbundna nyhetsbrev samt ett LinkedIn konto. Kommunikationen sker under namnet ATMP Sweden, som är ett nationellt paraply som samlar och inkluderar alla som är verksamma eller intresserade av ATMP-området.

Kontaktpersoner: