Industrial development

Delmål 2: Increased capacity for industrial development and manufacture of ATMPs in Sweden

Delmål 2: Ökad förmåga för industriell utveckling och tillverkning av ATMP i Sverige

För att skapa värde och få ekonomisk utväxling på statliga investeringar i forskning behövs infrastruktur i form av kompetens, supportfunktioner och fysiska anläggningar som på ett effektivt kan stötta utvecklingen mot produkter på marknaden. Delmålet syftar till att utreda behov och skapa internationellt konkurrenskraftiga förutsättningar för kommersiell utveckling och tillverkning av ATMP i Sverige. Detta inkluderar ett ”ekosystem” som kan stödja utvecklare kring frågor som processutveckling, produktion, logistiktjänster samt tillgång till befintlig infrastruktur.

Aktiviteterna sker i nära dialog med behovsägare, främst svensk och utländsk industri involverad i ATMP-utveckling.

2-1. SME-råd

2-2.  Planera och skapa förutsättningar för att upprätta en CCRM-nod i Sverige

Kontaktpersoner:

Jim Lund