Become a partner

dos-respons

dose response [ENGLISH]

The dose-response describes the change in effect caused by differing doses to a Medicinal Product after a certain exposure time. This may apply to individuals, or to populations.

dos-respons [SWEDISH]

Dos-responssamband beskriver hur kroppen svarar på en viss koncentration av till exempel ett läkemedel. Detta brukar illustreras med en dos-responskurva som ofta kan beskrivas teoretiskt med en sigmoid funktion då koncentrationen logaritmeras. Dessa samband är viktiga för att kunna mäta hur potenta olika substanser är. Inom ämnena farmakologi och toxikologi pratar man om två olika typer av dos-responskurvor: 1. Graderad dos-responskurva 2. Kvantal dos-responskurva.

2024-01-29

Resources and references

Definitions have been translated into the Swedish language from the following sources:

  1. 1. American Society of Gene and Cell Therapy Glossary https://www.asgct.org/education/more-resources/glossary
  2. 2. Clinical Trials Information System https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory-overview/research-and-development/clinical-trials-human-medicines/clinical-trials-information-system
  3. 3. EMA Glossary of Regulatory Terms https://www.ema.europa.eu/en/about-us/glossaries/glossary-regulatory-terms
  4. 4. EMA Medical Terms simplifier https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/ema-medical-terms-simplifier_en.pdf
  5. 5. Glossary of Terms used in EU Clinical Trials Register https://www.clinicaltrialsregister.eu/doc/EU_Clinical_Trials_Register_Glossary.pdf
  6. 6. Glossary of Terms U.S Food and Drug Administration https://www.fda.gov/patients/clinical-trials-what-patients-need-know/glossary-terms
  7. 7. National Human Genome Research Institute “Talking Glossary of Genomic and Genetic Terms” https://www.genome.gov/genetics-glossary/m#glossary
  8. 8. The Glossary for Advanced Therapies Regen. Med. Dec 2020 Vol. 15 No. 12 Suppl. 1
  9. 9. Toolkit For Patient Focused Therapy Development Glossary https://toolkit.ncats.nih.gov/glossary-2/

Feedback and comments on the word description