Become a member

Ny rapport om Implementering av avancerade terapier

2022-02-03

Ny rapport om Implementering av avancerade terapier och innovativa läkemedel i svensk hälso- och sjukvård

Nu publiceras en sista rapport från Swelife ATMP SDP3, baserad på ett så kallat ”real world case” (ett verklighetsbaserat fall) där implementeringsstegen för nya innovativa läkemedel adresseras för Skelleftesjukan. Denna rapport knyter samman lärdomar ur den tidigare publicerade SDP3-rapporten med Region Västerbottens Vitbok ”Tillsammans för tillgängliggörande av avancerade terapier och nya innovativa läkemedelsbehandlingar för patienter med sällsynta och svåra sjukdomar i Sverige”.

Vad är det egentligen som styr tillgången till nya innovativa läkemedelsbehandlingar i Sverige? På vilket sätt hänger digitalisering, uppföljning, data, kostnadseffektivitet, betalningsvilja och betalningsförmåga samman med vilka patienter som kan få tillgång till vilka avancerade terapier? Vad är ett ”Real world lab” och hur hänger det ihop med ATMP-centra inom svensk hälso- och sjukvård? Det och mycket mer kan du läsa om i rapporten (Se länk nedan).

Länk till Swelife ATMP Tillämpningsprojekt 2021 SDP3 Slutrapport

Övriga länkar:

Swelifes nyhet om rapporten och intervju med Elham Pourazar

Swelife ATMP SDP3-rapport och läromaterial ATMP – Commercial aspects (atmpsweden.se)

Länk till Region Västerbottens Vitbok