Become a partner

This event has already taken place

ATMP för patientens bästa

Hur värderar vi risker och möjligheter?

Under mötet ger Lisbeth Barkholt, utredare på Läkemedelsverket och Sveriges delegat i kommittén för avancerade terapier på den europeiska läkemedelsmyndigheten, en överblick över utvecklingen av ATMP-området och var vi befinner oss nu.

Tid och plats

Torsdagen den 23 februari kl. 17.00 – 18.30 via Zoom

Föreläsningen är kostnadsfri och öppen för alla!

Anmälan och mer information här!

Medverkande:

Lisbeth Barkholt, Läkemedelsverket/EMA

Maria Palmetun Ekbäck, överläkare, fd LOK-ordförande

Dag Larsson, Läkemedelsindustriföreningen

Gärd Lärfars, ordförande NT-rådet