Become a member

Seminarieserie: Avslutande framåt blickande halvdag

Seminarieserie: Hur precisionsdiagnostik leder till rätt behandling med avancerade cell och genterapier från sjukvård och forskningsperspektiv.

Avslutande halvdags seminarium där diagnostiker, behandlande läkare, näringslivet och myndigheter kommer ta ett samlat grepp om framtidsutsikter kring behandling avancerade cell och genterapier.

30 januari 2024, kl 9.30- 15.00