Become a member

This event has already taken place

It’s time to make ATMP Sweden official!

Information meeting for establishment of "ATMP Sweden" association

(Swedish version follows)

See the slides presented at the meeting – ATMP-Sweden-150223-FINAL

ONLINE (TEAMS), 15 FEB 2023, 15:00-16:00

For some time now, there has been plans to start a nonprofit association with the proposed name “Föreningen ATMP Sweden”. One important purpose of the initiative is to formalize and create a sustainable platform for the data collection, communication and networking activities that are taking place under the name ATMP Sweden. Membership in the association will be open to individuals, companies and other organizations that share an interest in ATMP.

A working group is currently preparing a first member meeting, at which the statutes of the association will be established and its board will be appointed. You and/or your organization are cordially invited to participate at an information/discussion meeting before the first member meeting. The information/discussion meeting will be held online on Teams, Wednesday, Feb 15th at 3-4 pm (GMT+1). A meeting link, agenda, including proposed statutes and board members be distributed no later than 2 weeks before the meeting.

If you have questions or any thoughts about this initiative, please contact any of the persons below.

Working group:

Dag Larsson dag.larsson@lif.se
Jim Lund jim.lund@ri.se
Jukka Lausmaa jukka.lausmaa@umu.se
Pontus Blomberg pontus.blomberg@regionstockholm.se
Agneta Edberg edberg.agneta@gmail.com
Benny Lyvén benny.lyven@ri.se
Kristina Levan kristina.levan@vgregion.se

ONLINE (TEAMS), 15 FEB 2023, kl 15-16

Sedan en tid tillbaka har det funnits planer att starta en ideell intresseförening med föreslaget namn Föreningen ATMP Sweden. Det huvudsakliga syftet med initiativet är att formalisera och skapa uthållighet i de löpande datainsamlings-, kommunikations- och nätverksaktiviteter som sker under namnet ATMP Sweden. I tillägg kommer föreningen att kunna agera som (med) ansökande i olika utlysningar inom området, även detta i syfte att stärka Sveriges position inom ATMP-området. Medlemskap i föreningen kommer att vara öppet för individer, företag och andra organisationer med intresse för ATMP (läkemedel för avancerad terapi som baseras på celler, vävnader och gener).

En arbetsgrupp bestående av representanter för olika delar av forsknings- och utvecklingskedjan förbereder nu ett första medlemsmöte som skall fastställa föreningens stadgar samt utse dess styrelse. Du och/eller din organisation är hjärtligt välkomna att delta på ett informations- och diskussionsmöte inför det första medlemsmötet. Informationsmötet hålls online på Teams onsdag den 15 februari, kl. 15-16. Möteslänk, dagordning, inklusive förslag till stadgar och styrelse skickas ut senast 2 veckor innan mötet.
Om du har frågor eller synpunkter kring genomförandet av detta initiativ eller önskar föreslå styrelseledamot, vänligen kontakta någon av nedanstående.

Arbetsgrupp:

Dag Larsson dag.larsson@lif.se
Jim Lund jim.lund@ri.se
Jukka Lausmaa jukka.lausmaa@umu.se
Pontus Blomberg pontus.blomberg@regionstockholm.se
Agneta Edberg edberg.agneta@gmail.com
Benny Lyvén benny.lyven@ri.se
Kristina Levan kristina.levan@vgregion.se