Become a member

This event has already taken place

Skelleftesjukan – från levertransplantation till genterapi med gensax

Seminarieserie: Hur precisionsdiagnostik leder till rätt behandling med avancerade cell och genterapier från sjukvård och forskningsperspektiv.

Den otroliga resan inom behandling av Skelleftesjukan eller ärftlig transtyretinamyloidos (ATTR), från den första levertransplantationen till dagens banbrytande genterapi med gensaxen CRISPR/Cas9.

28 november kl. 11.30-13.00

Jonas Wixner – Vad är Skelleftesjukan?
Bo-Göran Ericzon – Behandling av FAP, hur det startade. (levertransplantation)
Magnus Burstedt – Diagnostik av ATTRv, inkl biobankning
Björn Pilebro – ATTR amyloidos och genterapi med gensax